Konkurs dla dzieci „My adventure with English”.

Kiedy

Od:  
Do:  

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym i z klas 1-3 szkół podstawowych z Krakowa i powiatu krakowskiego do udziału w konkursie „My adventure with English”.

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym i z klas 1-3 szkół podstawowych z Krakowa i powiatu krakowskiego do udziału w konkursie „My adventure with English”.

Konkurs dla dzieci odbywa się w 3 kategoriach:

recytatorska, wokalna (prezentacja wiersza/wyliczanki lub piosenki w języku angielskim z elementami choreografii) oraz plastyczna (plakat związany z wybranym tematem – np. family, food, animals, weather, toys, seasons of the year). Prace można nadsyłać do 31 stycznia 2023 r.

Prezentacje recytatorskie i wokalne odbywają się indywidualnie, a prace plastyczne mogą być wykonywane indywidualnie oraz w grupach i mają mieć format od A4 do A2 (technika dowolna, praca opisana zgodnie z podanym wzorem: imię i nazwisko uczestnika, wiek, przedszkole/szkoła, klasa, adres, opiekun, telefon kontaktowy, e-mail).

Nagrane prezentacje sceniczne/prace konkursowe należy przesłać drogą mailową na adres adranka@cmjordan.krakow.pl lub dostarczyć na recepcję Centrum Młodzieży (ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków – pendrive wraz z kartą zgłoszenia) do 31.01.2023. Nadesłane pliki muszą być być w nazwie opisane wg wzoru – imię i nazwisko dziecka, placówka, kontakt (mail/telefon).

Dodatkowe informacje: Anna Dranka-Szot - koordynator konkursu, pod numerem tel. 430 00 15 w. 215 / 661 877 633 lub e-mail: adranka@cmjordan.krakow.pl.

Regulamin i karta zgłoszeniowa:
https://cmjordan.krakow.pl/konkursy/konkurs-dla-dzieci-my-adventure-with-english