KONKURS JĘZYKOWO-PLASTYCZNY

Kiedy

Od:  
Do:  

„ My SPACE T-shirt”

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18, a współorganizatorem Rada Dzielnicy V m. Krakowa.
Celem konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego oraz umożliwienie  im zaprezentowanie swoich umiejętności, wiedzy i kreatywności.
Uczestnicy konkursu wykonują projekt podkoszulka z hasłem w języku angielskim nawiązującym do tematu głównego  „kosmos” w związku z obchodami roku Lema.
W konkursie  mogą wziąć udział uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych województwa małopolskiego.
Udział w konkursie  jest dobrowolny i bezpłatny.
Każdy uczestnik może zgłosić 1 projekt. W imieniu uczestników  zgłoszenia dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

KONKURS JĘZYKOWO-PLASTYCZNY


Prace zgłoszone na konkurs: zdjęcia (grafiki), powinny być  odpowiednio zapisane
w pliku pdf,w skali 1:1, w rozdzielczości 300 - 350 dpi i przesłane na adres mailowy: ukubisiowska@mdk-dh.krakow.pl
Prace nadsyłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi oraz wcześniej nie prezentowanymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o oryginalności projektu.
Termin dostarczania prac mija dnia 31 maja 2021 r.

Regulamin i więcej szczegółów >>

patronat Rodzinnego Krakowa