KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ SINGING KIDS

patronat rodzinnego krakowa

Konkurs dla dzieci

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie, ul. Reymonta 18. 
Osobą odpowiedzialną za konkurs jest Magdalena Szeptyńska.
tel: 798 832 598. Sekretariat MDK DH nie udziela informacji dotyczących konkursu.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów  szkół podstawowych i średnich. Uczestnicy podzieleni są na grupy wiekowe:

  • 7-9 lat
  • 10-12 lat
  • 13-15 lat
  • 16-19 lat

W każdej grupie wiekowej wyróżnione są dwie kategorie:

  • soliści
  • zespoły


Ze względu na reżim sanitarny ilość zgłoszeń indywidualnych zostaje ograniczona do 80. Zgłoszenia zespołowe ograniczone zostają do 40. Decyduje kolejność zgłoszeń w każdej
z kategorii. W przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń na stronie internetowej organizatora pojawi się stosowna informacja.
Warunkiem uczestnictwa jest zaśpiewanie jednej piosenki w języku angielskim.

KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ SINGING KIDS


Zgłoszenie chętnych do konkursu do dnia 21 maja 2021 r.
Powiadomienie kandydatów  o dacie i godzinie przesłuchania do dnia 1 czerwca 2021 r.
Przesłuchania konkursowe: soliści- 9 czerwca, zespoły- 10 czerwca
Ogłoszenie wyników konkursu do 15 czerwca 2021 na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza”  www.mdk-dk.krakow.pl.
Szczegółowe informacje, warunki uczestnictwa oraz karty zgłoszeń na stronie MDK DH: https://www.mdk-dh.krakow.pl/konkursy