KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ PT. „MOJA RODZINA”

Celem konkursu jest:

 

 • Promocja i publiczna prezentacja uzdolnionych muzycznie dzieci;
 • Promowanie aktywności twórczej wśród dzieci;
 • Wdrażanie dzieci do publicznych wystąpień;
 • Budzenie wiary we własne siły i talent;
 • Umacnianie więzi rodzinnych poprzez wybór piosenek o Rodzinie;
 • Rozbudzenie u młodych wykonawców zamiłowania do śpiewu i muzyki;
 • Przegląd różnych form śpiewu (indywidualnie, zespołowo);
 • Prezentacja piosenek przedszkolnych.
 • KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ PT. „MOJA RODZINA”

   

 
Warunkiem uczestnictwa jest zaśpiewanie jednej piosenki o tematyce „MOJA RODZINA” oraz spełnienie pozostałych warunków regulaminu (https://www.facebook.com/mdkdhreymonta18/)
W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych:
a) 3/4-latki
b) 5/6-latki
Jedno przedszkole lub szkoła (oddział przedszkolny w szkole) może zgłosić maksymalnie 2 uczestników w jednej  z czterech kategorii.
Do dnia 15.11.2019 r. należy zgłosić chętnych do uczestnictwa w konkursie. Przesłuchania zakwalifikowanych uczestników odbędą się 29.11.2019 r.


Jury oceniać będzie:
Dobór repertuaru (właściwości artystyczne, tekstowe, muzyczne, trafność doboru piosenki);
Interpretacja utworu;
Ogólny wyraz artystyczny
Szczegóły regulaminu, karta zgłoszenia na: https://www.facebook.com/mdkdhreymonta18/