Konkurs plastyczny Moja Rodzina 2020

Gdzie

Konkurs dla dzieci

Konkurs plastyczny Moja Rodzina 2020Zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym: „MOJA RODZINA”

Cele konkursu:
1. Umacnianie więzi rodzinnych poprzez wybór odpowiednich treści swojej pracy.
2. Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży.
3. Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
4. Zainteresowanie dzieci niecodzienną formą ekspresji plastycznej.
5. Budzenie wiary we własne możliwości i talent plastyczny.
6. Wyzwolenie radości z pracy twórczej.
Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Prace wykonane indywidualnie oceniane będą w trzech grupach wiekowych: 3 – 4 lata, 5 – 6 lat, 7 – 9 lat.
2. Format prac maksymalnie A3, technika dowolna, podłoże papierowe.
3. Nieograniczona forma graficzna i estetyczna.
4. Każdą pracę należy opisać: imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, nazwa i adres placówki, numer telefonu. Należy dołączyć oświadczenie rodziców/ opiekunów. Nie ma ograniczeń w ilości prac.

Więcej >> https://www.mdk-dh.krakow.pl