Maska tradycyjna i współczesna - konkurs

Kiedy

Od:  
Do:  

Gdzie

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Maska tradycyjna i współczesna - konkursZapraszamy do udziału w konkursie Maska tradycyjna i współczesna.
Celem  konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży rolą maski w obrzędach i tradycji różnych kultur, upowszechnienie maski jako środka ekspresji plastycznej i emocjonalnej, wyzwolenie radości i satysfakcji płynącej z aktu tworzenia.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 5 do 15 lat.
Format, technika i ilość zgłoszonych prac dowolna.
Prace należy zgłaszać do dnia 31 stycznia 2023 r.
Wernisaż wystawy odbędzie się 15 lutego 2023 r. o godzinie 17.30 w siedzibie Organizatora, MDK „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18 w Krakowie.
Szczegółowe informacje w  Regulaminie konkursu na stronie  internetowej: https://www.mdk-dh.krakow.pl/konkursy.