Przegląd „O Buławę Lajkonika”

Kiedy

Od:  
Do:  

Od 2 do 5 kwietnia 2019 roku trwać będą prezentacje Przeglądu Teatralno-Muzycznego „O Buławę Lajkonika” dla osób niepełnosprawnych. Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana organizuje to wydarzenie wraz z władzami Krakowa od szesnastu lat.

Teatralno-muzyczne spotkania dzieci, młodzieży
i dorosłych

Czterodniowe prezentacje to okazja to spotkania dzieci, młodzieży i dorosłych z przedszkoli i szkół integracyjnych, szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej oraz stowarzyszeń.  Zespoły i soliści prezentują się przed licznie zgromadzoną publicznością, a prezentacjom wnikliwie przygląda się jury złożone z ekspertów zajmujących się teatrem, muzyką i tańcem, pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą.

Przegląd „O Buławę Lajkonika”
Prezentacje utworów wokalnych, muzycznych lub teatralnych odbywać się będą w obecności widowni przed profesjonalnym jury w sali teatralnej przy ul. Krupniczej 38. Laureaci (w każdej kategorii) otrzymają Buławy Lajkonika oraz pamiątkowe dyplomy. Zostaną również zaproszeni do udziału w przedsięwzięciach organizowanych w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością”. Soliści i zespoły spoza Krakowa mogą uczestniczyć w Przeglądzie, jednakże organizatorzy nie zapewniają zwrotu poniesionych kosztów związanych z przyjazdem.

Karty zgłoszenia i  krótki scenariusz prezentacji oraz informacje dotyczące osiągnięć zespołu czy solistów prosimy nadsyłać pocztą na adres: Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków z dopiskiem: Buława Lajkonika
lub drogą mailową na adres: msurma@cmjordan.krakow.pl do 7 marca br.
Informacji na temat przeglądu udziela Małgorzata Surma, e-mail: msurma@cmjordan.krakow.pl,
tel. 12 430 00 15, wew. 215.
 
Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia znajdują się na stronie http://www.cmjorda.krakow.pl