XXIX Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2023

Kiedy

Od:  
Do:  

Przed nami XXIX Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2023 – Dom Harcerza zaprasza!

Uwaga, uwaga – wolontariusze pilnie poszukiwani!

Kogo szukamy? – młodych ludzi z klas 7-8 szkół podstawowych oraz  szkół ponadpodstawowych, uczących się w Krakowie, wyróżniających się konsekwentną pracą potrzebującym, podejmowaniem służby na rzecz społeczeństwa i środowiska, odwagą w obronie dobra i prawdy.
Każdy z nas zna kogoś takiego – aktywny, z chęcią podejmujący działania prospołeczne na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego, propagator działań przeciw przemocy, różnym formom uzależnień i agresji w szkole.

XXIX Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2023

Nie wahaj się – zgłoś swojego kandydata do naszego Konkursu!

Zgłoszenia:
Wypełnioną kartę zgłoszenia przesłać należy do dnia 28 lutego 2023 r. na adres Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18, 30-059 Kraków, z dopiskiem na kopercie – Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych”. Decyduje data stempla pocztowego. Kartę można złożyć osobiście w sekretariacie MDK codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00.

Koordynator konkursu:
Wojciech Hausner, MDK Dom Harcerza, tel. (12) 637-59-35 – śr. 12.30-14.30 lub e-mail whausner@mdk-dh.krakow.pl.

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia – do pobrania na stronie https://www.mdk-dh.krakow.pl/konkursy