Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek”

Kiedy

Kategoria

Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek”

Festiwal jest prezentacją dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych, pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjach, ogniskach pracy pozaszkolnej, ośrodkach i klubach kultury województwa małopolskiego.

Festiwal stwarza możliwość konfrontacji, wymiany doświadczeń, twórczych poszukiwań inscenizacyjnych, scenograficznych oraz upowszechniania kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.

SCKM jest organizatorem etapu powiatowego, który kwalifikuje on laureatów do II etapu – FINAŁU organizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ul. Długosza 2

Etapu powiatowy odbędzie się 27 kwietnia 2020 r. Kwalifikuje on laureatów do II etapu – FINAŁU organizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ul. Długosza 2. Finał odbędzie się 16 – 18 czerwca 2020 r.
Regulamin / karta zgłoszeń - http://www.sckm.krakow.pl/festiwal-teatrow-dzieci-i-mlodziezy-bajdurek