Pełną Parą - spotkanie taneczne

Kiedy

Kategoria

Pełną Parą - spotkanie taneczne

Taniec to życie. O to mi chodzi. O naukę życia - Isadora Duncan

Spotykamy się w tańcu. Aby choć przez chwilę popatrzeć sobie w oczy, wymienić uśmiechy, pobyć ze sobą. Bo nie ma świata osób z niepełnosprawnością i tego drugiego, równoległego, należącego do osób zdrowych. Jest jeden świat - nasz wspólny i to jak będzie wyglądał zależy od najprostszych gestów. W obszarze tańca nie ma ruchu sprawnego i niepełnosprawnego, jest natomiast prawdziwy i fałszywy, twórczy bądź odtwórczy, organiczny - będący życiem lub jego kalką. Spotykamy się w tańcu. On jest platformą poznania, rozmowy i wzajemnych inspiracji. A wszystko po to by tworzyć wspólny świat.

„PEŁNĄPARĄ” to pokaz blisko trzymiesięcznej pracy warsztatowej w obszarze tańca, w którym uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 i Katolickiego Liceum Oólnokształcącego Montessori w Krakowie. Projekt był współfinansowany ze środków MKiDN z Funduszu Promocji Kultury, a realizowany przez Fundację Wszyscy Obecni we współpracy ze Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży. Spotkanie obejmuje pokaz filmu dokumentalnego i prezentację taneczną. Zapraszamy!
Fundacja Wszyscy Obecni Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży Zespół Szkół Specjalnych nr 11 Katolickie Liceum Montessori