spotkania i wykłady dla dzieci i młodzieży w Krakowie

Wawelskie spotkania z historią i sztuką

 
 
 
+ 2 inne termin(y)
Zamek Królewski na Wawelu
Coroczny cykl spotkań edukacyjnych ma na celu przybliżenie historii i zabytków Wawelu.