Wawelskie spotkania z historią i sztuką

Kiedy

 

Gdzie

Wawel 5
Kraków

Kategoria

Wawelskie spotkania z historią i sztukąCykl spotkań edukacyjnych dla dzieci na Wawelu

„Wawelskie spotkania z historią i sztuką” to cykl warsztatów muzealnych dla dzieci i młodzieży w wieku 10 - 15 lat, prowadzony od 2003 roku. Zachęca dzieci i rodziców do poznawania wnętrz muzealnych poprzez formę aktywnego współuczestniczenia w zajęciach. Każde spotkanie rozgrywa się wokół wybranego tematu związanego z dziejami i zabytkami Wawelu. Uczestnicy zajęć poznają dawne zwyczaje i tradycje oraz najwybitniejsze dzieła sztuki zgromadzone na zamku.

Muzeum dla dzieci

Spotkania prowadzone są przez pracowników Działu Oświatowego, którzy poprzez zabawę i ciekawe opowieści pokazują świat historii i sztuki w zaskakujący, niecodzienny sposób. Materiał merytoryczny spotkań jest umiejętnie dawkowany, a obiekty muzealne poddane selekcji, aby dobrze ilustrowały wątek będący tematem przewodnim spotkania. Wiedza ta przyswojona poprzez warsztaty plastyczne i zabawy tematyczne poszerza wiadomości szkolne dzieci starszych, a dla młodszych stanowi podłoże do nauki w niedalekiej przyszłości.

Najbliższe spotkania:

2 kwietnia 2022 „Malarski język Andrzeja Radwańskiego”
dla dzieci i młodzieży 10–1 4 lat

Andrzej Radwański to osiemnastowieczny artysta, który swoimi malowidłami udekorował ściany wielu krakowskich kościołów. W swoich pracach posługiwał się językiem symboli w pełni zrozumiałym dla ówczesnego społeczeństwa. Analizując szkice Radwańskiego, poznamy sylwetki kilkunastu świętych, przedstawionych przez artystę z charakterystycznymi atrybutami nawiązującymi do pełnionych przez nich funkcji lub okoliczności ich męczeńskiej śmierci. Aby lepiej zrozumieć malarski język symboli, przywołamy legendy i podania o uwiecznionych świętych, a także pochylimy się nad istotnymi faktami z ich życia.

prowadzenie: studenci Instytutu Historii UJ, nadzór merytoryczny: Bożena Litewka, Robert Adamczak, Dział Edukacji
miejsce: wystawa „Andrzej Radwański – mistrzostwo rysunku”, Centrum Wystawowo-Konferencyjne
godzina: 10.00, 11.30, czas trwania 90 minut
opłata: dziecko 10 zł, dorośli 5 zł; sprzedaż online od 31 marca

7 maja 2022 „Spotkanie z Orientem. Rysunki Jacka Malczewskiego z podróży po Anatolii”
dla dzieci i młodzieży 10–14 lat

We wrześniu 1884 roku hrabia Karol Lanckoroński zorganizował wyprawę archeologiczną na tereny Anatolii, której przebieg utrwalił na licznych rysunkach znany artysta Jacek Malczewski. Na zajęciach wspólnie wyruszymy na spotkanie z Orientem, podczas którego czeka nas wiele przygód. Dowiemy się między innymi, czym był tajemniczy zakon mewlewitów i turecki teatr cieni. Na wystawie zaś obejrzymy najpiękniejsze przykłady sztuki kobierniczej, iznickiej ceramiki oraz militariów tureckich, które mogli niegdyś zobaczyć uczestnicy wyprawy Jacka Malczewskiego.

prowadzenie: Gabriela Multan, studentka Instytutu Historii UJ, nadzór merytoryczny: Bożena Litewka, Robert Adamczak, Dział Edukacji
miejsce: sala edukacyjna bud. nr 7, wystawa „Sztuka Wschodu” (I piętro)
godzina: 10.00, 11.30, czas trwania 90 minut
opłata: dziecko 10 zł, dorośli 5 zł; sprzedaż online od 28 kwietnia

21 maja 2022 „O nieistniejących budowlach dolnego zamku i jego mieszkańcach”
dla dzieci i młodzieży 10–14 lat

W XIX wieku na zamku dolnym w miejscu dawnego miasteczka wawelskiego wojska austriackie wzniosły budynek dowództwa oraz szpitale z zapleczem, tworząc między nimi plac do ćwiczeń i wojskowych parad. Podczas prac archeologicznych w XX wieku odkryto przeszłość tego miejsca, odsłaniając fundamenty historycznych budowli i eksponując je w dzisiejszym układzie terenu. Przejdźmy razem szlakiem nieistniejącej zabudowy wzgórza dolnego zamku, odtwórzmy jego wygląd i układ, poznajmy fragmenty reliktów średniowiecznej architektury i związane z nimi artefakty archeologiczne, przechowywane na wawelskich wystawach.

prowadzenie: studenci Instytutu Historii UJ, nadzór merytoryczny: Bożena Litewka, Robert Adamczak, Dział Edukacji
miejsce: wystawy „Wawel Odzyskany”, „Wawel Zaginiony”, dziedziniec zewnętrzny
zajęcia z elementami gry terenowej
godzina: 9.45, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, czas trwania 90 minut
opłata: dziecko 10 zł, dorośli 5 zł; sprzedaż online od 12 maja

10–11 września 2022 „Spacer z panem Łubieńskim”
dla dzieci i młodzieży 10–15 lat

W niedzielne popołudnie 1914 roku Franciszek Łubieński, właściciel stryszowskiego dworu, zmierza w stronę kościoła na spotkanie z proboszczem Figwerem. Co zobaczyłby w czasie takiego spaceru? Kogo spotkałby na swojej drodze? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć, przechodząc trasą pana Łubieńskiego z dworu do kościoła parafialnego.

prowadzenie: Michał Makówka, student Instytutu Historii UJ, nadzór merytoryczny: Bożena Litewka, Robert Adamczak, Dział Edukacji
godzina: 15.00, czas trwania 90 minut
miejsce: Dwór w Stryszowie
opłata: w cenie biletu wstępu do Dworu w Stryszowie – 5 zł i 2 zł
rezerwacja od 1 września, tel. 33 879 74 89 w godzinach: 9.00–12.00 i 14.00–15.00
W przypadku wolnych miejsc możliwość zakupu biletu w dniu zajęć.

Gdzie:
Wawel 5, Kraków

Dane kontaktowe:
Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki
12 422-16-97
www.wawel.krakow.pl