Opowieści o Czujątkach – recenzja

"Opowieści o Czujątkach – ćwiczenia z empatii dla dzieci i... dorosłych" autorstwa Joanny Bogudał-Brokowskiej, specjalisty psychologii klinicznej, psychoterapeuty i psychologa, to 5 napisanych z dużym wyczuciem bajek, które mogą pomóc najmłodszym dzieciom radzić sobie z trudnymi emocjami.
Dodatkowo po każdym opowiadaniu znajdziemy część dydaktyczną wykorzystującą model programu Marshalla B. Rosenberga Porozumienie bez Przemocy. Ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-9 lat, choć można je wykorzystywać do pracy z dziećmi młodszymi i starszymi, zależnie od ich indywidualnej dojrzałości emocjonalnej. Ćwiczenia te mogą posłużyć do refleksji nad własnymi przeżyciami i doświadczeniami, a także pomóc w empatycznym wczuwaniu się w przeżycia i emocje innych osób.

Opowieści o Czujątkach – ćwiczenia z empatii dla dzieci i... dorosłych

Smutek, złość, wstyd, lęk – bohaterowie opowieści o Czujątkach odkrywają, że te niechciane uczucia i trudne emocje, z którymi się mierzą są bardzo potrzebne w życiu, pozwalają odkryć niezaspokojone i często nieuświadomione potrzeby, a także są motorem do ważnych zmian.

Od pierwszych stron książki Autorka podkreśla jak ważne jest nieosądzanie uczuć i emocji, jako tych pożądanych i tych niewłaściwych – często powiązanych z negatywnym osądem moralnym. Proponuje raczej podejście, które ma na celu obserwację i akceptację własnych uczuć, emocji i podjęcie próby identyfikacji niezaspokojonych potrzeb, które kryją się u podstaw tych przeżyć.

Cztery opowiadania utrzymane w baśniowej konwencji traktują właśnie o tych "uczuciach pojawiających się, kiedy potrzeby nie są zaspokojone" – o smutku, gniewie, lęku i wstydzie. Bohaterowie odkrywają swoje emocje, uczą się je akceptować i odnajdywać, poprzez to co odczuwają, swoje ukryte potrzeby, a także z empatią podchodzić do wszystkich, którym towarzyszą podobne emocje.
Ostatnia piąta baśń zawarta w opracowaniu dotyczy poszukiwania autonomii, niezależności i realizowania własnych marzeń.

Dzięki lekturze książki rodzic oraz dziecko może poznać i bliżej zrozumieć mechanizmy powstawania, doświadczania i przeżywania określonych uczuć – zarówno tych przyjemnych, ale i trudnych czy bolesnych. Umiejętność ich wyrażania, nazywania i akceptowania jest niezwykle istotna i pomocna w wychowywaniu młodego człowieka. Autorka przekonuje, że jeśli damy dziecku pełną szacunku empatię – zrozumienie dla jego przeżyć i uczuć (co nie oznacza aprobowania jego wszystkich czynów i zachowań), wówczas możemy poszukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego nasze dziecko postępuje tak, a nie inaczej i co możemy zrobić, aby zmiana jego zachowania wypłynęła od niego samego.

Na rynku księgarskim w 2021 r. pojawiło się nowe – trzecie już wydanie tej poczytnej książki!

Publikacja zdobyła tytuł "Najlepszej Książki na Wiosnę 2017!" w plebiscycie Granic.pl

Opowieści o Czujątkach – ćwiczenia z empatii dla dzieci i... dorosłych
Autor: Joanna Bogudał-Borkowska
Oficyna wydawnicza "Impuls"