Rekrutacja na kolejny rok akademicki Uniwersytetu Dziecięcego UEK

Gdzie

Rakowicka 27
Kraków

Głodny wiedzy?

Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat na ciekawe wykłady, warsztaty i zajęcia sportowe.

Zapisy na semestr zimowy 2018/19 przyjmowane są do 30 września 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.ud.uek.krakow.pl w zakładce Zapisy.
Dołącz do grona studentów UD UEK!

UEK

Cele Uniwersytetu Dziecięcego UEK:
- dbanie o rozwój potencjału intelektualnego dzieci
- rozbudzanie dziecięcej ciekawości dla otaczającego świata
- rozwój świadomości ekonomiczno-społecznej i obywatelskiej wśród dzieci
- dostarczanie wiedzy przydatnej w życiu społecznym, uzupełnianie edukacji szkolnej
- kształtowanie postaw obywatelskich
- stwarzanie możliwości wartościowego spędzania wolnego czasu, poszerzania doświadczeń, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami

Dane kontaktowe:
Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
tel. 12 293 54 28
mail: ud@uek.krakow.pl
www.ud.uek.krakow.pl