Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka JordanaCentrum Młodzieży jest największą placówką wychowania pozaszkolnego miasta Krakowa, z główną siedzibą przy ul. Krupniczej 38. Działa w systemie edukacji narodowej. Od 1952 r. stwarza dzieciom i młodzieży możliwości wszechstronnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień. Łącznie w Centrum Młodzieży prowadzonych jest ponad 260 stałych grup zajęciowych, w których uczestniczą dzieci i młodzież z całego Krakowa, a z bogatej oferty atrakcji przygotowanych specjalnie na czas ferii zimowych i wakacji korzysta corocznie kilka tysięcy młodych krakowian.

Placówka organizuje także ponad 150 imprez, festiwali oraz konkursów w ciągu roku - wśród najpopularniejszych znajdują się m.in.: Młodzieżowe Prezentacje Teatralne „Teatr Moich Marzeń”, Ogólnopolski Festiwal „Nowa piosenka w Starym Krakowie”, Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych „Krakowiak”, międzynarodowy projekt „Mosty między Miastami”, Przegląd Teatralno-Muzyczny dla osób niepełnosprawnych „O buławę Lajkonika”, Wojewódzki Konkurs Piosenki „Przedszkolaki śpiewają”.

Główne kierunki działalności Centrum Młodzieży

• edukacja artystyczna
• edukacja przedszkolna
• edukacja kulturalna
• zespoły artystyczne
• kino studyjne i DKF „Paradox”
• edukacja regionalna
• sport, rekreacja, turystyka
• edukacja europejska i współpraca międzynarodowa
• rozwój zainteresowań naukowych
• edukacja obywatelska i patriotyczna
• wspieranie samorządności młodzieży

Zapisy na zajęcia prowadzimy na początku każdego roku szkolnego.

Placówka:
• prowadzi zajęcia stałe w pracowniach dla ponad 3000 uczestników w wieku 4-20 lat
• organizuje imprezy artystyczne, edukacyjne, sportowe i rekreacyjne o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym dla dzieci i młodzieży
• rozwija współpracę i wymianę międzynarodową młodzieży
• prowadzi wyjazdowe i miejskie formy letniego oraz zimowego wypoczynku
• organizuje konferencje i warsztaty dla młodzieży i nauczycieli
• współpracuje z wieloma placówkami wychowania pozaszkolnego w kraju i za granicą
• prowadzi szeroką działalność informacyjną i poradnictwo dla młodzieży
• realizuje program wychowania do aktywnego spędzania czasu wolnego


e-mail: sekretariat@cmjordan.krakow.pl
Kontakt telefoniczny:
centrala: 12 430 00 15
sekretariat: 12 422 44 42
fax: (12) 430 00 15 w. 226
http: http://www.cmjordan.krakow.pl/

Pozostałe siedziby placówki w Krakowie:
ul. Helclów 23 a: centrala tel. 12 633 46 28

 Mapa