Krakowskie teatry

Teatr Kultureska

TEATR KULTURESKA to profesjonalny teatr dla dzieci, który zagrał już tysiące spektakli dla setek tysięcy dzieci w całej Polsce i poza granicami...

Teatr Figur

Teatr Figur Kraków to nowocze­sny te­atr for­my, którego mi­sją jest kreowanie au­tor­skich spek­takli i wy­darzeń ar­ty­stycz­nych,...

Opera Krakowska

W repertuarze Opery Krakowskiej znajduje się obecnie blisko trzydzieści tytułów. Są to dzieła kompozytorów polskich i klasyka światowa,...