Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa logoPonadstuletnie Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w "Krzysztoforach" - nowożytnym pałacu położonym w historycznym centrum Krakowa, przy Rynku Głównym 35 - gromadzi dzieła sztuki, zabytki kultury materialnej, dokumenty i świadectwa ikonograficzne związane z dziejami miasta. Wystawy ukazują jedynie fragment muzealnych zasobów, stanowiących prawdziwą skarbnicę historyczną i artystyczną, ważną zarówno dla ludzi nauki jak i dla wszystkich pozostających pod urokiem przeszłości.

Kraków był niegdyś potęgą handlową i centrum rzemiosła. Tematy te znajdują właściwe odbicie w muzealnych zbiorach, na szczególną uwagę zasługują dawne zabytki cechowe: insygnia, obesłania, lady, wota, wyposażenie gospody cechowej oraz piękne wyroby rzemiosła artystycznego, wśród nich złocona tablica św. Eligiusza.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa tworzy kilkanaście oddziałów, opowiadających historię Krakowa z różnych perspektyw, od średniowiecza do czasów współczesnych. Oryginalny i innowacyjny charakter wystaw jest magnesem dla turystów z Polski i ze świata.

Oddziały Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Celestat, oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa mieści się przy ul. Lubicz 16. W obiekcie prezentowana jest stała wystawa "Z dziejów Krakowskiego Bractwa Kurkowego" poświęcona dziejom nie tylko krakowskiego, ale i europejskich bractw kurkowych. W 4 salach o łącznej powierzchni ok. 400 m² eksponowane są różnego rodzaju pamiątki i dokumenty.

W jednym z charakterystycznych symboli Krakowa - gotyckiej wieży ratuszowej na Rynku Głównym - mieści się kolejna filia Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa udostępnia cztery kondygnacje zabytkowej budowli: parter oraz pierwsze, trzecie i czwarte piętro, z którego można podziwiać panoramę Krakowa - przez lunety, oraz stary mechanizm zegara. Ekspozycje mieszczące się na niższych kondygnacjach prezentują pamiątki dotyczące historii miasta.

Kamienica Hipolitów, położona jest przy Placu Mariackim 3.
Po trwającym długo gruntownym remoncie i konserwacji obiektu, został przygotowany scenariusz ekspozycji poświęconej historii wnętrz mieszczańskich. Wystawa stała Dom mieszczański została otwarta w listopadzie 2003 r.

Kolejny oddział - Stara Synagoga - znajduje się na Kazimierzu, przy ul. Szerokiej 24.

W 1958 roku Krakowska Kongregacja Wyznania Mojżeszowego uroczyście przekazała synagogę na cele muzealne. Mieści się tu obecnie oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Wystawa w głównej sali modlitewnej: "Dzieje i kultura Żydów krakowskich" jest poświęcona synagodze i najważniejszym świętom religijnego kalendarza żydowskiego, jak Szabat, Nowy Rok i Dzień Pojednania, Kuczki, Chanuka, Purim i Pesach. W synagodze najważniejszym obiektem kultu jest pergaminowy zwój z tekstem Pisma Świętego – Tory.

W oddziale MHK przy ulicy Pomorskiej 2 w Krakowie, gdzie w czasie II wojny światowej znajdowała się siedziba gestapo, mieści się ekspozycja Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956. 

Kolejnym oddziałem Muzeum jest utworzony w 1993 r. „Zwierzyniecki Salon Artystyczny” (Dom Zwierzyniecki), z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 41, gdzie mieści się niewielka ekspozycja Mieszkanie na Zwierzyńcu w początkach XX w.

Od 1999 r. Muzeum podlega Barbakan, jeden z najciekawszych przykładów średniowiecznej architektury obronnej, w okresach letnich udostępniany turystom.

W 2003 r. Muzeum poszerzyło swój stan posiadania o kolejny obiekt – Aptekę „Pod Orłem” (Plac Bohaterów Getta 18), gdzie podczas okupacji organizowana była pomoc dla krakowskich Żydów. W odtworzonym częściowo wnętrzu dawnej apteki Tadeusza Pankiewicza mieści się wystawa poświęcona tragicznym wydarzeniom holokaustu w Krakowie.

Od 2005 roku działa w strukturze MHK nowy oddział Dzieje Nowej Huty, funkcjonujący w nowoczesnej formule muzeum rozproszonego. Niedawno rozpoczęła działalność Pracownia Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Nowej Huty. Nowohucki oddział w roku 2009 bardzo aktywnie włączył się w obchody jubileuszu 60-lecia Nowej Huty.

W czerwcu 2007 roku nastąpiło otwarcie trasy turystycznej Mury Obronne – Barbakan: MHK udostępniło publiczności odcinek murów obronnych przy ulicy Pijarskiej, od baszty Pasamoników do Arsenału.

W czerwcu 2010 r., przy ulicy Lipowej 4, w dawnej Niemieckiej Fabryce Wyrobów Emaliowanych, której właścicielem w czasie II wojny światowej był Oskar Schindler, otwarty został oddział Fabryka Emalia Oskara Schindlera z wystawą stałą Kraków – czas okupacji 1939–1945.

Także w czerwcu 2010 r. we wschodniej części Rynku Głównego została udostępniona publiczności podziemna trasa turystyczna Śladem europejskiej tożsamości Krakowa, czyli Rynek Podziemny. Muzeum opracowało projekt ekspozycji będącej połączeniem rezerwatu archeologicznego z nowoczesną, multimedialną ekspozycją.

Od kilku lat trwają intensywne prace remontowo-konserwatorskie w Pałacu Krzysztofory, który w roku 2009 w całości przeszedł w posiadanie Muzeum; ich ukoronowaniem będzie otwarcie nowej wystawy stałej o historii i kulturze Krakowa.

W 2008 r. przy ulicy Księcia Józefa rozpoczęto budowę nowego obiektu Thesaurus Cracoviensis. Centrum Interpretacji Artefaktów, który ma pomieścić nowoczesne magazyny muzealne oraz pracownie konserwacji dzieł sztuki. Budynek Centrum z jednej strony będzie miejscem przechowywania zbiorów, z drugiej zaś – miejscem, do którego będzie miał dostęp zwiedzający. Wszystkie te działania mają na celu dostosowanie naszej placówki do standardów europejskiego muzealnictwa.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa uruchomiło 6 czerwca 2011 r., w Sukiennicach, Centrum Obsługi Zwiedzających MHK (COZ).

Celem działalności COZ jest kompleksowa informacja turystów i zwiedzających o ofercie Muzeum, a także sprzedaż biletów na wystawy prezentowane w MHK. Już teraz w COZ można zarezerwować i zakupić bilet do Podziemi Rynku, a od 15.06.2011 będzie można dokonać tu zakupu biletów do Fabryki Emalia Oskara Schindlera.

W COZ można także otrzymać materiały promocyjne MHK oraz obejrzeć filmy reklamowe o wystawach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum.

 Mapa