Konkurs „Karteczka bożonarodzeniowa i noworoczna”

Kiedy

Od:  
Do:  

Gdzie

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Konkurs „Karteczka bożonarodzeniowa i noworoczna”Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Karteczka bożonarodzeniowa i noworoczna”.
Konkurs ma na celu, m.in. utrwalanie i przekazywanie tradycji kulturowych, prezentacje możliwości twórczych dzieci i młodzieży, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
W konkursie mogą wziąć udział dzieci młodzież w wieku od 5 do 15 lat.
Technika prac dowolna, na podłożu papierowym,  format 21cm x 15cm.
Nieograniczona forma graficzna, literacka, estetyczna. Każda pracę należy opisać: imię, nazwisko, wiek autora, tytuł pracy, nazwa, numer telefonu i adres placówki. Nie ograniczamy ilości prac.
Prace należy nadsyłać do dnia 27 grudnia 2022 roku na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”
30-059 Kraków, ul. Reymonta 18

Wernisaż wystawy połączony  z wręczeniem nagród i dyplomów odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 13 stycznia 2023 r., MDK ‘Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18.
Szczegółowe postanowienia regulaminu i oświadczenie na stronie internetowej organizatora i FB: https://www.mdk-dh.krakow.pl/konkursy, https://www.facebook.com/mdkdhreymonta18/